Επιστημονική Μελέτη: Η Γεωπονική Επιστήμη, η Γεωργική Τεχνολογία και ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Γεωργίας μέσα από τη μελέτη των Συλλογών του Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α. (1920-1960)

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Διαχείριση Κονδυλίων Έργου: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομάδα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης:

  • Μαρία Ζαρίφη, Επιστημονική Υπεύθυνη Μελέτης (Δρ. Ιστορικός της Επιστήμης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
  • Δημήτρης Παναγιωτόπουλος (Δρ. Ιστορικός, Υπεύθυνος Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, Γεωργικό Μουσείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)
  • Μαρία Μαυροειδή (Δρ. Ιστορικός, Βιομηχανική αρχαιολόγος, Υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ)

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται η δημιουργία και λειτουργία της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής (Α.Γ.Σ.Α), η ίδρυση της οποίας το 1920 σηματοδότησε την αλλαγή στις στρατηγικές για την αγροτική παραγωγή, καθώς δρομολογήθηκε και συστηματοποιήθηκε η γεωργική εκπαίδευση σε ανώτερο επίπεδο. Συμπυκνώνοντας όλες τις βασικές επιστήμες της εποχής, η Α.Γ.Σ.Α αποτέλεσε ένα μοναδικό ίδρυμα με θεωρητικό αλλά κυρίως εφαρμοσμένο και πρακτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής με την εισαγωγή νέων τεχνικών και κυρίως τη χρήση καλλιεργητικών και μεταποιητικών μηχανημάτων, αναβαθμίζοντας την οικονομία και κοινωνία της ελληνικής υπαίθρου και κατ’ επέκταση της ίδιας της χώρας.

Στόχος της μελέτης είναι η παρακολούθηση αυτής της αλλαγής μέσα από την ιστορία των μουσειακών αντικειμένων του Γεωργικού Μουσείου, που προέρχονται από τα διάφορα εργαστήρια της Σχολής και που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής εκπαίδευσης από το 1920-1960. Τα ίδια τα αντικείμενα αλλά και οι επιστήμονες που στελέχωσαν τα εργαστήρια αποτελούν τους δύο πυλώνες της έρευνας, με στόχο αφενός την ανάδειξη της συλλογής ως προϊόν πολιτισμού, αφετέρου στην αξιολόγησή της ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής και της αναβάθμισης της αγροτικής κοινωνίας.

Η μελέτη περιλαμβάνεται στις 19 μελέτες που επελέγησαν προς χρηματοδότηση για το 2014 (ανάμεσα σε 946 που είχαν υποβληθεί) και είναι 12μηνης διάρκειας.