Άγνωστη συσκευή για γάλα
A/M: 
0171
Ενότητα: 
Μηχανήματα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
Διαστάσεις: 
Μήκος 121 cm, Πλάτος 76 cm, Ύψος 223 cm
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστη συσκευή για γάλα
Εταιρεία κατασκευής: 
Sklarny Kavalier N. P. Závod 06, Ctiradova 1 Praha - Nusle (πάνω σε γυάλινο δοχείο γράφει: SIMAX Chekoslovakia)
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί
Περισσότερες φωτογραφίες: