Εργ. Γενικής και Ειδικής Γεωργίας
Καθηγητές
Παπανδρέου Σταύρος
Διευθυντής Εργαστήριου: Γενικής και Ειδικής Γεωργίας
Θητεία: 1921 - 1954
Ταλέλλης Δημήτριος
Διευθυντής Εργαστήριου: Γενικής και Ειδικής Γεωργίας
Θητεία: 1957 - 1974
Όργανα
0077
Εργαλείο συλλογής καρπού
Διαστάσεις: Μήκος 1,41 m, Πλάτος 28 cm
0078
Ξύλινο εργαλείο
Διαστάσεις: Μήκος 86,5 cm, Πλάτος 10 cm
0079
Τσουγκράνα ξύλινη
Διαστάσεις: Μήκος 1,73 m, Πλάτος 70 cm
0080
Τσουγκράνα ξύλινη
Διαστάσεις: Μήκος 1,55 m, Πλάτος 62,5 cm
0081
Λιχνιστήρι
Διαστάσεις: Μήκος 1,74 m, Πλάτος 33,5 cm
0106
Ξύλινο δοχείο με μανιβέλα και καπάκι
Διαστάσεις: Μήκος 60 cm μέγ., Πλάτος 25,5 cm, Ύψος 27 cm
0128
Γουδί με γουδοχέρι
Διαστάσεις: Γουδί: Διάμ. 25 cm, Ύψος 72 cm - Γουδοχέρι: Μήκος 79 cm, Πλάτος 9 cm
0165
Ομοίωμα σταφυλοπιεστηρίου
Εταιρεία: Ιδιοκατασκευή
Διαστάσεις: Μήκος 35,5 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 57,5 cm
0181
Άγνωστη συσκευή
Κατασκευή: 1939
Εταιρεία: Π. Παπασταύρου, Αρ. Διπλ. Ευ. 8072/18/3/1939
Διαστάσεις: Μήκος 17 cm, Πλάτος 15,5 cm, Ύψος 32,5 cm
0182
Πρότυπο διαλογέα σιτηρών
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Franz Hugershoff G.m.b.H., Fabrik für Laboratoriumsbedarf, Leipzig
Διαστάσεις: Μήκος 51 cm, Πλάτος 36 cm, Ύψος 27 cm
0183
Ερμάριο με ράφια
Διαστάσεις: Μήκος 21 cm, Πλάτος 16,5 cm, Ύψος 25,5 cm
0184
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 26 cm, Πλάτος 19 cm, Ύψος 21 cm
0185
Ντουλάπα
Διαστάσεις: Μήκος 162 cm, Πλάτος 42,5 cm, Ύψος 148 cm