Εργ. Γενικής Χημείας
Καθηγητές
Βαρούνης Θεόδωρος
Διευθυντής Εργαστήριου: Γενικής Χημείας
Θητεία: 1944 - 1952
Βασιλειάδης Χριστόφορος
Διευθυντής Εργαστήριου: Γενικής Χημείας
Θητεία: 1953 - 1971
Ιωαννίδης Μιλτιάδης
Διευθυντής Εργαστήριου: Γενικής Χημείας
Θητεία: 1920 - 1937
Όργανα
0001
Αναλυτικός ζυγός
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Εταιρεία: W. M. Welch Scientific Company, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 43 cm, Πλάτος 23 cm, Ύψος 50 cm μέγ.
0002
Φασματοσκόπιο Bunsen
Κατασκευή: 1954
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, N. Y.
Διαστάσεις: Πλάτος 33 cm, Ύψος 36,5 cm
0003
Πολωσίμετρο ακριβείας
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, N. Y.
Διαστάσεις: Μήκος 98 cm, Πλάτος 23 cm, Ύψος 46 cm
0004
Λάμπα υπεριώδους
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Hanovia Chemical anf Mfg. Co., Newark, New Jersey, USA [Fischer Scientific Co. – Eimer and Amend]
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm - Πλάτος 12,5 cm – Ύψος 42,5 cm
0065
Ζυγός ακριβείας
Κατασκευή: Προ του 1914
Εταιρεία: Dr Rob Muencke, Berlin N.W., Luisenstraße 68
Διαστάσεις: Μήκος: 42,5 cm, Πλάτος: 21 cm, Ύψος: 40 cm
0065α
Συρτάρι ζυγού ακριβείας
Κατασκευή: Προ του 1914
Εταιρεία: Dr Rob Muencke, BERLIN N.W., Luisenstraße 68
Διαστάσεις: Μήκος: 34 cm, Πλάτος: 17 cm, Ύψος: 5 cm
0073
Συσκευή του Kipp
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 21 cm, Ύψος 50 cm
0074
Συσκευή του Kipp
Εταιρεία: Zcechoslovakia
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 12 cm, Ύψος 42 cm
0075
Αναδευτήρας
Κατασκευή: Δεκ. 1940
Εταιρεία: UL, Hamilton Beach Co., Div. Scovill Mfg. Co., RACINE, Wis., Made in USA
Διαστάσεις: Μήκος 18,5 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 46,5 cm
0076
Γαλβανόμετρο
Εταιρεία: Multiflex– Galvanometer, Made in Germany
Διαστάσεις: Μήκος 32 cm - Πλάτος 25 cm - Ύψος 20 cm μέγ.
0268
Φασματοφωτόμετρο
Εταιρεία: Hitachi Ltd., Tokyo, Japan
Διαστάσεις: Μήκος 56,5 cm, Πλάτος 41 cm, Ύψος 21,5 cm
0671
Πάγκος εργαστηριακός
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Διαστάσεις: Μήκος 206 cm, Πλάτος 71 cm, Ύψος 79,5 cm
0723
Κλίβανος
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Precision Scientific
0724
Θάλαμος ανάπτυξης χρωματογραφίας χάρτου
Κατασκευή: Δεκ. 1980
Εταιρεία: Shimazu
0725
Συσκευή μέτρησης σημείου τήξεως
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Gallenkamp
0726
Θερμομανδύας
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: CENCO, Central Scientific Company
0727
Συσκευή μέτρησης σημείου τήξεως
Κατασκευή: Δεκ. 1970
0728
Ηλεκτρικό μάτι
Κατασκευή: Δεκ. 1950
0729
Πεχάμετρο
Κατασκευή: Δεκ. 1970
0730
Αέριος χρωματογράφος (3 κομμάτια)
Κατασκευή: Δεκ. 1980
Εταιρεία: Perkin Elmer
0731
Ζυγός ακριβείας νεότερος
Κατασκευή: Δεκ. 1970
Εταιρεία: Sartorius
0732
Συσκευή Kipp
Κατασκευή: Δεκ. 1950
0733
Καταγραφικό πυκνόμετρο ηλεκτροφόρησης
Κατασκευή: Δεκ. 1970
Εταιρεία: DENSICORD, Photovolt Corp., New York, USA
0734
Μηχανή προβολής
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Leitz, Germany
0735
Άγνωστο μηχάνημα
Κατασκευή: Δεκ. 1970
Εταιρεία: Industrial Instruments Inc.