Εργ. Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Καθηγητές
Δημακόπουλος Ιωάννης
Διευθυντής Εργαστήριου: Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Διευθυντής Εργαστήριου: Γαλακτοκομίας
Θητεία: 1920 - 1965
Όργανα
0708
Μηχανή προβολής
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Delineascope, American Optical Company, Scientific Instrument Division, Buffalo 15, New York, USA
Διαστάσεις: Μήκος 75 cm, Πλάτος 22,5 cm, Ύψος 55 cm
0709
Μηχανή προβολής
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, New York, USA
Διαστάσεις: Μήκος 58,5 cm, Πλάτος 21,5 cm, Ύψος 29 cm
0710
Μαστός με ξύλινη τράπεζα
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, New York, USA (στο μοτέρ πάνω)
0711
Μαστός διπλός με ξύλινη τράπεζα
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Διαστάσεις: Μήκος 72,3 cm (μέγ.), Πλάτος 39,5 cm (μέγ.), Ύψος 66 cm
0712
Μηχάνημα από φωτογραφικό εργαστήριο
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Διαστάσεις: Μήκος 50 cm (μέγ.), Πλάτος 41,5 cm (μέγ.), Ύψος 1 m
0713
Μηχάνημα μεγέθυνσης εικόνων
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Leitz, Germany
0714
Όργανο κοπής φωτογραφιών
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Zeiss
Διαστάσεις: Μήκος 50 cm, Πλάτος 41,8 cm, Ύψος 76,5 cm
0715
Μηχάνημα από φωτογραφικό εργαστήριο
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Zeiss Ikon
Διαστάσεις: Μήκος 60,5 cm, Πλάτος 33,5 cm
0716
Προβολικό μηχάνημα και τροφοδοτικό
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Ernst Leitz, Wetzlar
Διαστάσεις: Διαστάσεις τραπεζιού: Μήκος 82,2 cm, Πλάτος 62 cm, Ύψος 84 cm. Διαστάσεις προβολικού μηχανήματος: Πλάτος 51 cm, Ύψος 99,5 cm
0717
Μηχάνημα μέτρησης ουλότητας μαλλιού
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Paul Polikeit, Halle a. S.
0718
Οπτική τράπεζα σε μεταλλική βάση
Κατασκευή: Δεκ. 1950
0719
Όργανο μέτρησης αντοχής μαλλιού σε ξύλινη βιτρίνα
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Paul Polikeit, Halle a. S.
Διαστάσεις: Μήκος 63 cm, Πλάτος 34 cm, Ύψος 64,5 cm
0720
Μηχάνημα μέτρησης σημείου Hook
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: "Textechno" Herbert Stein M. Mönchengladbach, Germany (η εταιρεία αυτή κατασκευάζει από το 1949 μηχανήματα ελέγχου νήματος για την κλωστοϋφαντουργία)