Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Καθηγητές
Διαπούλης Χαράλαμπος
Διευθυντής Εργαστήριου: Συστηματικής Βοτανικής
Θητεία: 1950 - 1965
Μαλακατές Σπυρίδων
Διευθυντής Εργαστήριου: Συστηματικής Βοτανικής
Θητεία: 1929 - 1950
Μοντεσάντος Νικόλαος
Διευθυντής Εργαστήριου: Συστηματικής Βοτανικής
Θητεία: 1920 - 1928
Όργανα
0052
Συσκευή απόσταξης
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Μήκος 57 cm μέγ., Πλάτος 39 cm μέγ., Ύψος 54,5 cm
0053
Χωνί με τρίποδη βάση
Διαστάσεις: Πλάτος 31 cm, Ύψος 41 cm
0054
Χάλκινο δοχείο
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm μέγ., Πλάτος 22 cm μέγ., Ύψος 22 cm μέγ.
0055
Χωνί
Διαστάσεις: Μήκος 33 cm, Πλάτος 9,5 cm
0058
Μηχανή επίδειξης κυμάτων
Κατασκευή: Περ. 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος: 75,5 cm, Πλάτος: 20 cm (28,5 μέγ. με τη βάση), Πάχος: 0,6 cm
0059
Μηχανικός ζυγός
Κατασκευή: 1915 - 1920
Εταιρεία: Sartorius-Werke, A.-G., Göttingen
Διαστάσεις: Μήκος: 38 cm, Πλάτος: 28,5 cm (μαζί με τα πόδια της βιτρίνας), Ύψος: 49,5 cm (βιτρίνα)
0060
Ζυγός ακριβείας
Κατασκευή: 1915 - 1920
Εταιρεία: Sartorius-Werke, Göttingen (F. Sartorius)
Διαστάσεις: Μήκος: 52 cm, Πλάτος: 28 cm, Ύψος: 60 cm (βιτρίνα)
0061
Ζυγός ακριβείας
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Central Scientific Co., Laboratory Apparatus, Supplies, Chemicals, Chicago USA (New York-Boston-Toronto-Los Angeles) [στη βάση της βιτρίνας]. Seeder-Kohlbusch, Inc., Englewood, N. J. USA (SEKO, Since 1859) [στη βάση του ζυγού]
Διαστάσεις: Μήκος: 42,5 cm, Πλάτος: 19,5 cm, Ύψος: 47 cm (βιτρίνα)
0066
Πρόπλασμα άνθους
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 13, 5 cm, Πλάτος: 34,5 cm, Ύψος: 40,5 cm μέγ.
0067
Πρόπλασμα άνθους
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 13 cm, Πλάτος: 21,5 cm μέγ., Ύψος: 43 cm μέγ.
0068
Πρόπλασμα άνθους
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 12,7 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 31,5 cm
0069
Πρόπλασμα άνθους
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 13,5 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 49 cm
0070
Πρόπλασμα άνθους
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Εταιρεία: BR. V. E. L. G. K. (τα γράμματα σε πέταλα ενός λουλουδιού)
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 12,5 cm, Πλάτος 16 cm, Ύψος 50 cm
0071
Πρόπλασμα άνθους
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 13,1 cm, Πλάτος 16 cm, Ύψος 31 cm
0072
Πρόπλασμα άνθους
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 15 cm, Πλάτος 19 cm, Ύψος 47,5 cm
0303
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 45 cm
0304
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 24 cm
0305
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 29 cm
0306
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 46,5 cm μέγ.
0307
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 47,5 cm μέγ.
0308
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 23,6 cm, Ύψος 35,5 cm - Μήκος 22,5 cm μέγ., Πλάτος 20 cm, Ύψος 34,5 cm
0309
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 23,6 cm, Ύψος 28,7 cm
0310
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0311
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0312
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 25,5 cm μέγ., Πλάτος 15 cm, Ύψος 44,5 cm
0313
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 30 cm μέγ., Πλάτος 20 cm, Ύψος 48,5 cm
0314
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0315
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0316
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0317
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0318
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0319
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0320
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
0321
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 36,7 cm
0322
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 32 cm
0323
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 33 cm
0324
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 35,5 cm
0325
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 39,5 cm
0326
Πρόπλασμα
Εταιρεία: DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 44 cm
0327
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0328
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0329
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0330
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0331
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0332
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0333
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0334
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0335
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0336
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0337
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0338
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0339
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0340
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0341
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0342
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0343
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0344
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0345
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0346
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: (Λείπει η ταμπέλα του κατασκευαστή από το καπάκι, αλλά πρόκειται για τον Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA)
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0347
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0348
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: (Λείπει η ταμπέλα του κατασκευαστή από το καπάκι, αλλά πρόκειται για τον Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA)
Διαστάσεις: Διάμ. 9,3 cm, Ύψος 17,2 cm
0349
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,6 cm μέγ., Ύψος 26 cm
0350
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,6 cm μέγ., Ύψος 26 cm
0351
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 11,6 cm μέγ., Ύψος 27 cm
0352
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,5 cm μέγ., Ύψος 26,5 cm
0353
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,5 cm μέγ., Ύψος 26,5 cm
0354
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 11,5 cm μέγ., Ύψος 27 cm
0355
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 9,7 cm μέγ., Ύψος 26,5 cm
0356
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: W. M. Welch Scientific Company
Διαστάσεις: Διάμ. 10,5 cm μέγ., Ύψος 21,5 cm
0357
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: WELCH, W. M. Welch Scientific Company, Established 1880, 1515 Sedgwick St., Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 10,5 cm μέγ., Ύψος 21,5 cm
0358
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 13,5 cm μέγ., Ύψος 26,5 cm
0359
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Denoyer-Geppert Co., Maps - Globes - Charts - Models, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 13,5 cm μέγ., Ύψος 31,5 cm
0360
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: Δεν υπάρχει ταμπέλα κατασκευαστή, αλλά πιθανότατα πρόκειται για W. M. Welch Scientific Company, Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 11,5 cm μέγ., Ύψος 45,5 cm
0361
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: K (πάνω στο γυαλί με άσπρους χαρακτήρες)
Διαστάσεις: Διάμ. 11,5 cm μέγ., Ύψος 45,5 cm
0362
Δείγμα σε γυάλινο βάζο
Εταιρεία: WELCH, W. M. Welch Scientific Company, Established 1880, 1515 Sedgwick St., Chicago, USA
Διαστάσεις: Διάμ. 12,5 cm μέγ., Ύψος 45,5 cm
0363
Μοντέλο
Εταιρεία: VFL, BR, Original "Brendel-Modell", PHYWE, Germany
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 13 cm, Ύψος 41,5 cm
0364
Μοντέλο
Εταιρεία: VFL, BR, Original "Brendel-Modell", PHYWE, Germany
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 13 cm, Ύψος 41,5 cm
0365
Μοντέλο
Εταιρεία: VFL, BR, Original "Brendel-Modell", PHYWE, Germany
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 13 cm, Ύψος 45 cm
0366
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 52 cm
0367
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 45 cm
0369
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 46 cm
0370
Πρόπλασμα
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 59 cm
0371
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 42,5 cm
0372
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 43,5 cm
0373
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 44 cm
0374
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 44 cm
0375
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 55 cm
0376
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 57 cm
0377
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 55 cm
0378
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 62 cm
0379
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 57 cm
0380
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 17,5 cm, Πλάτος 17,5 cm, Ύψος ~42 cm
0381
Άγνωστο αντικείμενο
Διαστάσεις: Μήκος 53,5 cm, Πλάτος 25 cm, Ύψος ~3 cm
0382
Πρόπλασμα άγνωστο
Διαστάσεις: Μήκος 57 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 41 cm
0383
Μοντέλο
Εταιρεία: DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 40 cm, Πλάτος 30 cm, Ύψος ~57 cm
0384
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
Εταιρεία: DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 40 cm, Πλάτος 30 cm, Ύψος 60 cm
0385
Πρόπλασμα άγνωστο
Διαστάσεις: Μήκος 60 cm, Πλάτος 14,5 cm, Ύψος 39,5 cm
0386
Πρόπλασμα άγνωστο
Διαστάσεις: Μήκος 55 cm, Πλάτος 24,5 cm, Ύψος 18 cm
0387
Πρόπλασμα άγνωστο
Διαστάσεις: Μήκος 57 cm, Πλάτος 41 cm, Ύψος 22 cm