Εργ. Φυσικής και Μετεωρολογίας
Καθηγητές
Κρητικός Νικόλαος
Διευθυντής Εργαστήριου: Φυσικής και Μετεωρολογίας
Θητεία: 1920 - 1947
Σαντορίνης Παύλος
Διευθυντής Εργαστήριου: Φυσικής και Μετεωρολογίας
Θητεία: 1948 - 1964
Όργανα
0001
Αναλυτικός ζυγός
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Εταιρεία: W. M. Welch Scientific Company, Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 43 cm, Πλάτος 23 cm, Ύψος 50 cm μέγ.
0002
Φασματοσκόπιο Bunsen
Κατασκευή: 1954
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, N. Y.
Διαστάσεις: Πλάτος 33 cm, Ύψος 36,5 cm
0003
Πολωσίμετρο ακριβείας
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, N. Y.
Διαστάσεις: Μήκος 98 cm, Πλάτος 23 cm, Ύψος 46 cm
0005
Γαλβανόμετρο κατοπτρικό
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Leeds & Nothorp Co., Philadelphia PA, Made in USA
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 13 cm, Ύψος 22,7 cm
0006
Γαλβανόμετρο κατοπτρικό
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Πλάτος 21 cm μέγ., Ύψος 30,5 cm μέγ.
0007
Αναρροφητική αντλία
Κατασκευή: 1920-1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 31,5 cm, Πλάτος 28,5 cm μέγ. (με το μοχλό), Ύψος 38,5 cm
0008
Ατμομηχανή
Κατασκευή: 1920 -1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 41,5 cm, Πλάτος 14 cm, Ύψος 34 cm μέγ.
0009
Τετράχρονη αεριομηχανή
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 36 cm, Πλάτος 22 cm, Ύψος 19,5 cm
0010
Σωληνωτή αεροστάθμη
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 51 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 15 cm
0011
Αμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 29 cm, Πλάτος 18 cm, Ύψος 34 cm
0012
Βολτόμετρο συνεχούς ρεύματος
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 29 cm, Πλάτος 18 cm, Ύψος 34 cm
0013
Αρχή του μετασχηματιστή
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 25 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 33,5 cm
0014
Μεταγωγικός διακόπτης
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G. Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 16 cm, Πλάτος 10,5 cm, Ύψος 11,5 cm μέγ.
0015
Τριφασικός κινητήρας
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G. Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 15,5 cm, Πλάτος 9 cm, Ύψος 20,5 cm
0016
Πυρόμετρο
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G. Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 47 cm μέγ., Πλάτος 13 cm, Ύψος 31 cm
0017
Σφαίρα ορείχαλκου
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G. Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 12,5 cm, Πλάτος 10,5 cm, Ύψος 25,5 cm
0018
Συσκευή παραγωγής υψίσυχνων ρευμάτων
Διαστάσεις: Μήκος 37 cm, Πλάτος 25,5 cm, Ύψος 20 cm
0019
Θερμιδόμετρο πάγου
Κατασκευή: 1920 - 1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. S.
Διαστάσεις: Διάμ. 29 cm, Ύψος 54,5 cm
0020
Μηχανή προβολής γυάλινων πλακών
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Bausch & Lomb Optical Co., Rochester, N. Y., USA
Διαστάσεις: Μήκος 70 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 50 cm (επάνω φακός: ΕΕ 18 in = 457 mm)
0025
Γαλβανόμετρο επίδειξης
Κατασκευή: 1920 -1927
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Πλάτος 32,5 cm, Ύψος 38,5 cm
0027
Διαπασών
Κατασκευή: 1920 - 1930
Εταιρεία: Welch, Chicago
Διαστάσεις: Μήκος 22,5 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 27 cm
0029
Ντουλάπα
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Μήκος 1,83 m, Πλάτος 50 cm, Ύψος 2,05 m
0030
Ντουλάπα
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Μήκος 1,83 m, Πλάτος 50 cm, Ύψος 2,05 m
0031
Τραπέζι - θρανίο
Κατασκευή: Δεκ. 1930
Διαστάσεις: Μήκος 2,01 m, Πλάτος 52,5 cm, Ύψος 80,5 cm
0032
Πρότυπο υδροστροβίλου
Κατασκευή: 1915 - 1920
Διαστάσεις: Μήκος 41 cm, Πλάτος 12,5 cm μέγ., Ύψος 24 cm
0033
Ομοίωμα καταθλιπτικής αντλίας
Κατασκευή: 1915 - 1920
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 43 cm μέγ., Πλάτος 15,5 cm, Ύψος 38 cm
0034
Πηνίο Ruhmkorff
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Griffin & George Ltd. London
Διαστάσεις: Μήκος 21,5 cm, Πλάτος 14,5 cm, Ύψος 11 cm
0035
Ηλεκτρογεννήτρια
Διαστάσεις: Μήκος 22 cm, Πλάτος 17,5 cm, Ύψος 11,5 cm
0043
Εξατμισίμετρο - υγρόμετρο
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Wilh. Lambrecht A. G., Göttingen
Διαστάσεις: Μήκος 15 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 37,5 cm (διαστάσεις του κουτιού)
0044
Ηλεκτρόμετρο
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 11,5 cm, Πλάτος 9 cm, Ύψος 21 cm (διαστάσεις του κουτιού)
0045
Σωλήνας παραγωγής ακτινοβολίας Χ
Κατασκευή: 1915 - 1920
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 30 cm, Πλάτος 13 cm μέγ., Ύψος 43,5 cm
0046
Διαπασών
Διαστάσεις: Μήκος 44 cm, Πλάτος 7 cm μέγ., Ύψος 13,5 cm
0047
Εξατμισίμετρο
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: DRP
Διαστάσεις: Μήκος 25 cm, Πλάτος 18,5 cm (διάμ. δίσκου), Ύψος 32 cm
0048
Φυγοκεντρικός αναδευτήρας
Διαστάσεις: Μήκος 26 cm, Ύψος 25 cm
0060
Ζυγός ακριβείας
Κατασκευή: 1915 - 1920
Εταιρεία: Sartorius-Werke, Göttingen (F. Sartorius)
Διαστάσεις: Μήκος: 52 cm, Πλάτος: 28 cm, Ύψος: 60 cm (βιτρίνα)
0061
Ζυγός ακριβείας
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Central Scientific Co., Laboratory Apparatus, Supplies, Chemicals, Chicago USA (New York-Boston-Toronto-Los Angeles) [στη βάση της βιτρίνας]. Seeder-Kohlbusch, Inc., Englewood, N. J. USA (SEKO, Since 1859) [στη βάση του ζυγού]
Διαστάσεις: Μήκος: 42,5 cm, Πλάτος: 19,5 cm, Ύψος: 47 cm (βιτρίνα)
0166
Ομοίωμα δυναμό
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 51 cm, Πλάτος 23,5 cm, Ύψος 74,5 cm
0167
Παλαιό γαλβανόμετρο
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Διαστάσεις: Μήκος 53,5 cm, Διάμ. βάσης 15,5 cm, Ύψος 52,5 cm
0168
Πηνίο Ruhmkorff
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 75 cm, Πλάτος 35 cm, Ύψος 37 cm
0174
Ζυγός ακριβείας
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Bernhard Tolmacz & Co., G.m.b.H., Apparate für Laboratoriumsbedarf, Berlin No. 4, Chausseestr. 25. Στο ταμπελάκι στη βάση του στύλου του ζυγού, εκτός από τον αριθμό, γράφει και F. Sartorius, Göttingen
Διαστάσεις: Μήκος 38,5 cm, Πλάτος 32 cm μέγ., Ύψος 49,5 cm
0388
Ηλεκτροστατικό βολτόμετρο
Εταιρεία: W. M. Welch Scientific Company, Chicago, Illinois, USA
Διαστάσεις: Μήκος 14 cm, Πλάτος ~8,5 cm, Ύψος ~20 cm μέγ.
0389
Βολτόμετρο - αμπερόμετρο
Εταιρεία: UKA 9
Διαστάσεις: Μήκος 18,5 cm, Πλάτος 10,5 cm, Ύψος 5,5 cm
0390
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Griffin & George Ltd., Gr. Britain
Διαστάσεις: Μήκος 20,5 cm, Πλάτος 10,5 cm, Ύψος 11,5 cm μέγ.
0392
Φράγμα περίθλασης
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 18,8 cm, διάμ. επάνω μέρους 20 cm μέγ., Ύψος 42,5 cm
0393
Φιάλη συλλογής αερίου
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 17 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 47,5 cm
0394
Κελί πρότυπο
Κατασκευή: 1960
Εταιρεία: Weston Standard Cell, Weston Electrical Instrument Corp., Newark, N.J., USA
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 10,5 cm, Ύψος 9,5 cm
0395
Κελί πρότυπο
Κατασκευή: 1959
Εταιρεία: The Eppley Laboratory, Inc., Newport, R.I., USA
Διαστάσεις: Μήκος 10 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 13 cm
0396
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Leeds & Nothrup Co., Phladelphia-Pennsylvania, USA
Διαστάσεις: Μήκος 15 cm, Πλάτος 15,5 cm, Ύψος ~11 cm μέγ.
0397
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: W. M. Welch Scientific Company, Established 1880
Διαστάσεις: Μήκος 22 cm, Πλάτος 11,5 cm, Ύψος 10 cm μέγ.
0398
Γαλβανόμετρο
Εταιρεία: Central Scientific Co.
Διαστάσεις: Μήκος 10,5 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 11 cm
0399
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος ~48 cm, Πλάτος 25 cm, Ύψος 41 cm μέγ.
0400
Συσκευή ηλεκτρόλυσης
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 15 cm μέγ., Ύψος 37,5 cm
0401
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 15,5 cm, Πλάτος 8,5 cm, Ύψος 11 cm (22,5 cm μέγ. με το εξάρτημα)
0402
RF Signal Generator
Εταιρεία: Sanwa Radio Measurement Works, Tokyo, Japan
Διαστάσεις: Μήκος 29 cm, Πλάτος 16 cm μέγ., Ύψος 21 cm μέγ.
0403
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 11,5 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 26 cm
0404
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. κεφαλής 14,5 cm, Πλάτος 6,5 cm, Ύψος 33 cm
0405
Αντίσταση
Διαστάσεις: Μήκος 26 cm, Πλάτος 16 cm, Ύψος 17,5 cm
0406
Διάταξη οπτική (φωτογραφική μηχανή)
Διαστάσεις: Μήκος 40 cm μέγ., Πλάτος 26,5 cm μέγ., Ύψος 31,5 cm μέγ.
0407
Βολτόμετρο
Εταιρεία: Simpson Electric Co., Chicago Ill., USA
Διαστάσεις: Μήκος 8 cm, Πλάτος 7 cm μέγ., Ύψος 14,5 cm
0408
Αμπερόμετρο
Εταιρεία: The hallicrafters, inc., Chicago USA
Διαστάσεις: Μήκος 11,7 cm, Πλάτος 9,5 cm, Ύψος 4,7 cm
0409
Ηλεκτροσκόπιο
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 11,6 cm, Ύψος 31 cm
0410
Αμπερόμετρο
Εταιρεία: KEW - EDM, Japan
Διαστάσεις: Μήκος 10 cm, Πλάτος 9 cm, Ύψος 10,5 cm
0411
Βολτόμετρο
Εταιρεία: KEW - EDM, Japan
Διαστάσεις: Μήκος 10 cm, Πλάτος 9 cm, Ύψος 10,5 cm
0412
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. 12,6 cm, Ύψος 14,5 cm
0413
Αμπερόμετρο DC
Εταιρεία: KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, Ltd., Japan
Διαστάσεις: Μήκος 20 cm, Πλάτος 18 cm, Ύψος 7 cm μέγ.
0414
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 35,5 cm, Πλάτος 24,5 cm μέγ., Ύψος 31 cm
0415
Αμπερόμετρο με μοχλούς
Εταιρεία: Simpson Electric Co., Chicago Illinois, USA
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm μέγ., Πλάτος 6,7 cm μέγ., Ύψος 14,7 cm
0416
Βολτόμετρο μικρό
Διαστάσεις: Μήκος 8,5 cm, Πλάτος 7,5 cm μέγ., Ύψος 11,2 cm
0417
Moving coil
Διαστάσεις: Διάμ. 8,3 cm, Ύψος 4,5 cm
0418
Moving coil
Εταιρεία: Sangamo Weston Ltd., Enfield Middx. England
Διαστάσεις: Διάμ. 8,3 cm, Ύψος 4,5 cm
0419
Moving coil
Εταιρεία: Sangamo Weston Ltd., Enfield Middx. England
Διαστάσεις: Διάμ. 8,3 cm, Ύψος 4,5 cm
0420
Αμπερόμετρο (μικρό)
Διαστάσεις: Διάμ. 6,3 cm, Ύψος 5,5 cm μέγ.
0421
Βολτόμετρο
Εταιρεία: E.K.M., Hungary
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 15 cm
0422
Αμπερόμετρο
Εταιρεία: KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS Ltd., Japan
Διαστάσεις: Μήκος 9,5 cm, Πλάτος 4 cm, Ύψος 13 cm
0423
Αμπερόμετρο μικρό
Εταιρεία: KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, Ltd., Japan
Διαστάσεις: Μήκος 8,5 cm, Πλάτος 4,5 cm μέγ., Ύψος 8 cm
0424
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: PHYWE
Διαστάσεις: Διάμ. 12,6 cm, Ύψος 18 cm
0425
Υδροστρόβιλος
Διαστάσεις: Μήκος 15,5 cm μέγ., Πλάτος 23 cm μέγ., Ύψος 34 cm μέγ.
0426
Δημιουργία ηλεκτρικής εκκένωσης
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 18 cm, Ύψος 27 cm - Διάμ. βάσης 18 cm - Ύψος 31 cm
0427
Αμπερόμετρο μικρό
Εταιρεία: SEC, Japan
Διαστάσεις: Μήκος 10,5 cm, Πλάτος 14 cm, Ύψος 8,7 cm
0428
Θερμιδόμετρο ύδατος με θερμόμετρο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 18 cm, Πλάτος 18 cm, Ύψος 31 cm
0429
Μοντέλο υδροστρόβιλου
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 28 cm, Πλάτος 27 cm, Ύψος 65,5 cm
0430
Βάση από άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 19 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 36 cm
0431
Χώρος ελεγχόμενης πίεσης
Εταιρεία: Central Scientific Co., Chicago (CENCO, Laboratory Apparatus, Supplies Chemicals)
Διαστάσεις: Μήκος 36 cm, Πλάτος 32 cm, Ύψος 48 cm
0432
Πολωσίμετρο ακριβείας
Εταιρεία: O. C. Rudolph & Sons, Caldwell, N.J., USA
Διαστάσεις: Μήκος 81 cm, Πλάτος 28 cm, Ύψος 43,5 cm
0433
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 60 cm, Πλάτος 31,5 cm μέγ., Ύψος 56 cm
0434
Βάση και όργανο μέτρησης κενού
Διαστάσεις: Μήκος 47 cm μέγ., Πλάτος 26 cm, Ύψος 62,5 cm
0435
Φακός και μαύρο σώμα
Διαστάσεις: Μήκος 26 cm, Πλάτος 19 cm, Ύψος 69 cm
0436
Διακόπτης δύο επιλογών
Διαστάσεις: Μήκος 9 cm, Πλάτος 6,5 cm, Ύψος 7 cm
0437
Αμπερόμετρο μικρό
Διαστάσεις: Διάμ. 6,5 cm, Ύψος 5,5 cm
0438
Θερμοσκόπιο διπλό κατά Looser
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 34 cm, Πλάτος 14 cm, Ύψος 47 cm
0439
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. 14,2 cm, Πάχος 9 cm, Πλάτος 23 cm μέγ.
0440
Μεταλλική βάση
Διαστάσεις: Μήκος 14 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 13 cm
0441
Είδος φακού
Διαστάσεις: Μήκος 17 cm μέγ., Πλάτος 18,2 cm μέγ., Ύψος 28,5 cm
0442
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Wilh. Labrecht, Göttingen, 164 (χαραγμένο πάνω στην ταμπέλα του κατασκευαστή)
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm μέγ., Πλάτος 10 cm μέγ., Ύψος 26 cm μέγ.
0443
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 12,6 cm, Πλάτος 8,5 cm μέγ., Ύψος 18 cm - Μήκος 13 cm, Πλάτος 9 cm μέγ., Ύψος 18 cm
0444
Μεγεθυντικός φακός Φακός πάνω σε βάση
Διαστάσεις: Μήκος 8 cm μέγ., Πλάτος 8 cm μέγ., Ύψος 25 cm (φακός μαζί με τη βάση) - Μήκος 8 cm μέγ., Πλάτος 8 cm μέγ. (βάση)
0445
Μεταλλική βάση οργάνου, μεγεθυντικού φακού
Διαστάσεις: Μήκος 8 cm, Πλάτος 6,2 cm, Ύψος 12,5 cm
0446
Γυάλινο χωνί
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 20,5 cm, Ύψος 37 cm
0447
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 5 cm, Ύψος 13,5 cm
0448
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 10,5 cm, Πλάτος 10 cm μέγ., Ύψος 2,7 cm
0449
Βάση για χρήση λυχνίας Bunsen
Διαστάσεις: Διάμ. 18,5 cm, Ύψος 20,2 cm
0450
Ξύλινο πλαίσιο (slides ή φιλμ)
Διαστάσεις: Μήκος 13,3 cm, Πλάτος 13,3 cm (2 τεμάχια με εσωτερικό πλαίσιο: Μήκος 7,6 cm, Πλάτος 7,6 cm) - (2 τεμάχια με εσωτερικό πλαίσιο: Μήκος 11 cm, Πλάτος 8,2 cm) - (2 τεμάχια με εσωτερικό πλαίσιο: Μήκος 9 cm, Πλάτος 7,9 cm)
0451
Βάση με διακόπτη, δύο λαμπτήρες, καλώδιο
Εταιρεία: Siemens & Halske
Διαστάσεις: Μήκος 17,5 cm, Πλάτος 9,5 cm, Ύψος 15 cm
0452
Μεταλλική κασετίνα με λαμπτήρες
Εταιρεία: SYLVANIA (USA) (8 λαμπτήρες), TUNGSRAM (1 λαμπτήρας), EMERSON (USA) (1 tube)
Διαστάσεις: Κασετίνα: Μήκος 21,5 cm, Πλάτος 17,5 cm, Ύψος 4,3 cm. Λαμπτήρες: 1) Διάμ. 3 cm, Ύψος 7,3 cm. 2)-5) Διάμ. 3 cm, Ύψος 6,8 cm. 6) Διάμ. 3 cm, Ύψος 5,5 cm. 7) Διάμ. 3 cm, Ύψος 6,5 cm.
0453
Γυάλινη πλάκα (slide παλαιού τύπου)
Εταιρεία: Les fils D’ Émile Deyrolle. 46, Rue du Bac, Paris
Διαστάσεις: Μήκος 9,9 cm, Πλάτος 8,5 cm
0454
Άγνωστο όργανο ή μέρος οργάνου
Διαστάσεις: Διάμ. 16 cm μέγ., Ύψος 3,5 cm
0455
Φωτογραφική πλάκα
Εταιρεία: D.R.P.
Διαστάσεις: Μήκος 16,4 cm, Πλάτος 10,2 cm
0456
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 10,9 cm, Ύψος 9 cm
0457
Μηχανή προβολής γυάλινων πλακών
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 35,5 cm μέγ., Πλάτος 27 cm μέγ., Ύψος 19,1 cm
0458
Άγνωστο όργανο με φακούς
Εταιρεία: Laack Kino (ο μικρός φακός), Volgtländer Projektos (ο μεγαλύτερος φακός)
Διαστάσεις: Μήκος 22,1 cm, Πλάτος 14 cm, Ύψος 18,5 cm
0459
Παλμογράφος διπλής δέσμης
Εταιρεία: Allen B. Du Mont Laboratories Inc., USA, Passaic, N.J.
Διαστάσεις: Μήκος 48 cm μέγ., Πλάτος 21,6 cm, Ύψος 35 cm μέγ.
0460
Συσκευή προβολής
Εταιρεία: PRO-ELEKTRA, Erich Zillmer, Braunschweig
Διαστάσεις: Μήκος 38 cm μέγ., Πλάτος 15 cm, Ύψος 18 cm
0461
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Ιδιοκατασκευή
Διαστάσεις: Μήκος 38,5 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 43,5 cm - Μήκος 38,5 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 44 cm - Μήκος 38,5 cm, Πλάτος 9,5 cm, Ύψος 44,5 cm
0462
Δοχείο μετάγγισης υγρών
Διαστάσεις: Μήκος 26,7 cm μέγ., Πλάτος 15,5 cm,Ύψος 46 cm
0463
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 10,5 cm, Πλάτος 20 cm μέγ., Ύψος 35 cm
0464
Βάση τροφοδοσίας λύχνου Bunsen
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 10,8 cm, Ύψος 30,5 cm
0465
Μελέτη περιστροφής στερεού
Διαστάσεις: Μήκος 34 cm μέγ., Ύψος 28 cm μέγ.
0466
Διακόπτης
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 11 cm μέγ., Πλάτος 6 cm, Ύψος 5,5 cm
0467
Υδραυλική αντλία
Διαστάσεις: Μήκος 39 cm, Πλάτος ~7 cm, Ύψος 25 cm
0468
Φιάλη υγροποιημένου αερίου
Διαστάσεις: Μήκος 26 cm, Διάμ. ~5,5 cm
0469
Μαχαιρωτός διακόπτης
Διαστάσεις: Μήκος 19,5 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 6 cm
0470
Σημείο σύνδεσης καλωδίων
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 5,3 cm, Ύψος 16,5 cm
0471
Μικρή μέγγενη
Διαστάσεις: Μήκος 4,5 cm, Πλάτος 1,3 cm, Ύψος 8 cm
0472
Είδος διακόπτη
Εταιρεία: Griffin & George Ltd., Gr. Britain
Διαστάσεις: Μήκος 9 cm, Πλάτος 6,5 cm, Ύψος 4 cm
0473
Διακόπτης
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 7,2 cm
0474
Τμήμα-εξάρτημα άγνωστου οργάνου
Διαστάσεις: Μήκος 18 cm, Πλάτος 3 cm, Ύψος 15 cm
0475
Τμήμα άγνωστου οργάνου
Διαστάσεις: Μήκος 9 cm, Πλάτος 8,5 cm, Ύψος ~40 cm
0476
Καυστήρας έκρηξης για αέρια
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Πιθανόν Max Kohl
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 14 cm μέγ., Ύψος 18 cm μέγ.
0477
Επαγωγικό πηνίο
Διαστάσεις: Μήκος 11 cm, Πλάτος 9 cm, Ύψος 11 cm
0478
Λαμπτήρας ηλεκτρικός
Εταιρεία: General Electric
Διαστάσεις: Πλάτος 4,5 cm, Ύψος 8 cm
0479
Λαμπτήρας ηλεκτρικός
Εταιρεία: MAZDA DTH, Made in England
Διαστάσεις: Πλάτος 5 cm, Ύψος 9,5 cm
0480
Γυάλινο δοχείο άγνωστης χρήσης
Διαστάσεις: Διάμ. 12 cm, Ύψος 26 cm
0481
Πηνίο με μαγνήτες
Εταιρεία: W. M. Welch Scientific Company, Established 1880, ISIS Sedgwick ST., Chicago USA
Διαστάσεις: Μήκος 10,2 cm, Πλάτος 5 cm, Ύψος 5 cm
0482
Φύλαξη ραδιενεργού πηγής
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 12 cm, Ύψος 28 cm
0483
Θερμόμετρο
Διαστάσεις: Μήκος 32,5 cm
0484
Θερμόμετρο
Διαστάσεις: Μήκος 3 cm, Πλάτος ~3,5 cm, Ύψος 46 cm
0485
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. 5 cm μέγ., Ύψος 9,5 cm
0486
Πηνίο
Διαστάσεις: Μήκος 12 cm, Πλάτος 9,5 cm, Ύψος 29 cm
0487.1
Χάρακας ανάρτησης βαρών ή ελατηρίου
Διαστάσεις: Μήκος 41,7 cm, Πλάτος 4,5 cm, Ύψος 13 cm
0487.2
Χάρακας ανάρτησης βαρών ή ελατηρίου
Διαστάσεις: Μήκος 41,4 cm, Πλάτος 4,2 cm, Ύψος 2,5 cm
0488
Υδροστατική συσκευή
Διαστάσεις: Μήκος 31 cm, Πλάτος 10,5 cm
0489
Άγνωστο όργανο ή μέρος οργάνου
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 31 cm, Πλάτος 25 cm, Ύψος 36,5 cm
0490
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 45 cm, Πλάτος 30,5 cm μέγ., Ύψος 35,5 cm μέγ.
0491
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος ~21 cm μέγ., Πλάτος ~21 cm μέγ., Ύψος 48,5 cm
0492
Φωτογραφική πλάκα
Διαστάσεις: Μήκος 30 cm, Πλάτος 2,2 cm, Ύψος 21,6 cm
0493.1
Άνοιγμα φακού για φωτογραφική μηχανή
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 18 cm, Διάμ. oπής 7,5 cm
0493.2
Άνοιγμα φακού για φωτογραφική μηχανή
Διαστάσεις: Μήκος 24 cm, Πλάτος 18 cm, Διάμ. oπής 11,5 cm
0494
Καπέλο λάμπας
Εταιρεία: Siemens
Διαστάσεις: Διάμ. 16 cm, Ύψος 10 cm
0495
Τμήμα οργάνου
Διαστάσεις: Διάμ. 10 cm, Ύψος 3,5 cm
0496
Μαχαιρωτός διακόπτης
Εταιρεία: LEVITON, USA
Διαστάσεις: Μήκος 11,5 cm μέγ., Πλάτος 5,5 cm, Ύψος 3,5 cm
0497
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Διάμ. 30,5 cm, Ύψος 17 cm
0498
Τμήμα άγνωστου οργάνου
Διαστάσεις: Μήκος 7 cm, Πλάτος 6 cm, Ύψος 10 cm
0499
Τμήμα αντλίας
Διαστάσεις: Μήκος 12,7 cm, Πλάτος 5,5 cm, Ύψος 28,5 cm
0500
Τμήμα άγνωστου οργάνου
Εταιρεία: Zodiaque (LITA)
Διαστάσεις: Διάμ. 5,7 cm, Ύψος 7 cm
0501
Ταμπλώ με διακόπτες και λυχνία
Διαστάσεις: Μήκος 25,5 cm, Πλάτος 15,2 cm, Ύψος 12,5 cm
0509
Διακόπτης
Εταιρεία: LEVITON, USA
Διαστάσεις: Μήκος 13 cm, Πλάτος 7,2 cm, Ύψος 5 cm
0510
Άγνωστο όργανο
Διαστάσεις: Μήκος 7,7 cm, Πλάτος 3 cm μέγ., Ύψος 16,5 cm
0520
Φασματοσκόπιο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 56,5 cm, Πλάτος 61 cm, Ύψος 33 cm
0521
Στατήρας με κλίμακα εκτροπής εκκρεμούς
0522
Πηνίο
0523
Φακός με κλίμακα
Εταιρεία: Leeds & Nothorp Co., Philadelphia PA, Made in USA
Διαστάσεις: Μήκος 52 cm, Πλάτος 23,5 cm, Ύψος 33,5 cm
0524
Γαλβανόμετρο - αμπερόμετρο
Εταιρεία: PHYWE
0525
Φακός
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 19,5 cm, Πλάτος 19 cm, Ύψος 32,5 cm
0526
Λυχνία ατμών υδραργύρου με τροφοδοτικό
Εταιρεία: O. C. Rudolph & Sons, Caldwell, N.J., USA
0527
Μαχαιρωτός διακόπτης
Εταιρεία: LEVITON, USA
0528
Μαχαιρωτός διακόπτης
0529
Διακόπτης
0530
Θερμιδόμετρο (πράσινο)
0531
Θερμιδόμετρο Laplace (ασημί)
0532
Θερμόμετρο οινοπνεύματος διπλό
Διαστάσεις: Μήκος 18,5 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 32,5 cm
0533
Βάση ανάρτησης ελατηρίων
0534
Αρχή λειτουργίας ηλεκτρικού κώδωνος
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 16,5 cm, Πλάτος 16,5 cm, Ύψος 40 cm
0535
Θερμιδόμετρο εξαέρωσης
Διαστάσεις: Μήκος 13,5 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 40,5 cm - Μήκος 13,5 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 38,5 cm
0536
Τροχός μελέτης περιστροφής στερεών
0537
Μαγνήτες σε ξύλινη βάση
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 40 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 2 cm
0538
Πειραματικός φακός και κάτοπτρο
0539
Μοντέλο συσκευής στράγγισης και ξήρανσης
Κατασκευή: περ. 1914
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
0540
Κυλινδρικός πυκνωτής
0541
Ηλεκτροσκόπιο
Διαστάσεις: Μήκος 12,5 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 21,5 cm
0542
Μαγνήτης
Διαστάσεις: Μήκος 17 cm, Πλάτος 4 cm, Ύψος 18 cm
0543
Μαγνήτης
Διαστάσεις: Μήκος 4,5 cm, Πλάτος 10,5 cm, Ύψος 18,5 cm
0544
Αναλυτικός ζυγός
0545
Αναλυτικός ζυγός
Διαστάσεις: Μήκος 31,5 cm, Πλάτος 35,5 cm, Ύψος 12,5 cm
0546
Υδροστατικός σωλήνας
0547
Μαχαιρωτός διακόπτης
0548
Μαγνητικός διακόπτης
Διαστάσεις: Μήκος 15,5 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 11,5 cm
0549
Διακόπτης
0550
Λυχνία πυρακτώσεως
0551
Διακόπτης
0552
Ράβδοι διαφόρων μετάλλων
Διαστάσεις: Μήκος 20,5 cm, Πλάτος 12,5 cm, Ύψος 30,5 cm
0553
Λύχνος Bunsen
0554
Κάτοπτρο
0555
Οπτικό φράγμα
0556
Μετασχηματιστής (transformer)
0557
Κινητήρας
0558
Φασματογράφος
Εταιρεία: WELCH, W. M. Welch Scientific Company, Established 1880, 1515 Sedgwick St., Chicago, USA
Διαστάσεις: Μήκος 47,5 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 27 cm
0559
Μελέτη ροής υγρού
Εταιρεία: Max Kohl
Διαστάσεις: Μήκος 24,5 cm, Πλάτος 14,5 cm, Ύψος 42 cm
0560
Αρχή λειτουργίας ποδηλάτου
Διαστάσεις: Μήκος 32 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 84 cm
0561
Μαγνητική βελόνα
0562
Δοχείο φύλαξης υδραργύρου
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 7,5 cm, Ύψος 13,5 cm
0563
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής
0564
Μελέτη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα
0565
Πηνίο Helmoltz
Διαστάσεις: Μήκος 30 cm, Πλάτος 3 cm, Ύψος 44,5 cm
0566
Ιππέας (μεγάλος)
0567
Συσκευή δημιουργίας μαγνητικού πεδίου
Εταιρεία: PHYWE
0568
Ιππέας (μικρός)
0569
Πλήρες κύκλωμα απλών ηλεκτρονικών ρυθμίσεων
0570
Πλήρες κύκλωμα απλών ηλεκτρονικών ρυθμίσεων
0571
Πλήρες κύκλωμα απλών ηλεκτρονικών ρυθμίσεων
0572
Πλήρες κύκλωμα απλών ηλεκτρονικών ρυθμίσεων
0573
Πλήρες κύκλωμα απλών ηλεκτρονικών ρυθμίσεων
0574
Πλήρες κύκλωμα απλών ηλεκτρονικών ρυθμίσεων
0575
Θερμιδόμετρο
0576
Ρότορας
0577
Συσκευή παροχής ρευστού
0578
Δοχείο πλύσης σωλήνων
Διαστάσεις: Μήκος 22,5 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 4,5 cm
0579
Τμήμα συσκευής παραγωγής ήχου
0580
Μετασχηματιστής μικρός
0581
Μετασχηματιστής μικρός
0582
Στατό (βάση)
0583
Συσκευή ανάφλεξης αιθέρα
Κατασκευή: περ. 1914
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 17,5 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 18,5 cm
0584
Στατό
0585
Σύστημα για βάρη
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
0586
Στατό για ηλεκτρικό και μαγνητικό εκκρεμές
0587
Βάζο με αλουμίνιο
Εταιρεία: W. M. Welch Manufacturing Company, Chicago, Illinois, USA
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 6,5 cm, Ύψος 12,5 cm
0588
Βάζο με ατσάλι
Εταιρεία: W. M. Welch Manufacturing Company, Chicago, Illinois, USA
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 6 cm, Ύψος 7 cm
0589
Βάζο με χαλκό
Εταιρεία: W. M. Welch Manufacturing Company, Chicago, Illinois, USA
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 6 cm, Ύψος 9 cm
0590
Βάζο με κερί για δημιουργία κενού
Εταιρεία: W. M. Welch Manufacturing Company, Chicago, Illinois, USA
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 6 cm, Ύψος 7 cm
0591
Οπτική τράπεζα
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
0592
Ηλεκτρικός κινητήρας
0593
Αριθμομηχανή
Κατασκευή: Δεκ. 1970
Εταιρεία: Olympia
0594
Data Logger
Εταιρεία: Campbell Scientific Inc., USA
0595
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
0596
Βάση για λυχνία Bunsen
0597
Δίσκος με βάρη
Διαστάσεις: Μήκος 41 cm, Πλάτος 28 cm, Ύψος 4 cm
0598
Κουτί για βάρη-ελάσματα
Διαστάσεις: Μήκος 12,2 cm, Πλάτος 5,5 cm, Ύψος 2 cm
0599
Κουτί με βάρη
0600
Κουτί με ανταλλακτικά αναλυτικού ζυγού
Εταιρεία: PHYWE Luftauftriebsmesser, Germany
0601
Πικάπ
Εταιρεία: PHILIPS
0602
Κουτί με διάφορα εξαρτήματα
Εταιρεία: Griffin & George Ltd., Gr. Britain
0603
Κουτί για εξαρτήματα
0604
Κουτί για εξαρτήματα
Εταιρεία: Mechanik Prufgeraete, Medingen
0605
Κουτί με εξαρτήματα οργάνων οπτικής
0606
Κουτί με εξαρτήματα οργάνων
0607
Πολύσπαστο
Εταιρεία: Max Kohl A.G., Chemnitz
Διαστάσεις: Μήκος 138 cm, Πλάτος 107 cm, Ύψος 30 cm
0608
Βάση για προσαρμογή φακών
0609
Φακός - κάτοπτρο
0610
Καπέλο για λάμπα
0611
Τμήμα οργάνου οπτικής
0612
Καπάκι θερμιδομέτρου με αναδευτήρα
0613
Οπτική τράπεζα
Διαστάσεις: Μήκος 321 cm, Πλάτος 33 cm μέγ., Ύψος 52,5 cm
0614
Συσκευή κλασματικής απόσταξης
0615
Στατό
0616
Απαριθμητής Geiger-Müller
0617
Φακός
0618
Φίλτρο
0619
Κουτί με κάτοπτρα
0620
Συσκευή του Kipp
Διαστάσεις: Διάμ. βάσης 21 cm, Ύψος 49,5 cm
0621
Δίσκος του Νεύτωνα
0622
Άγνωστο όργανο
Κατασκευή: Δεκ. 1920
Εταιρεία: Πιθανόν Max Kohl
0623
Χορδές γέφυρας Wheatstone
0624
Στατό με μετρητή για σωλήνα υδραργύρου
0666
Συσκευή τροφοδοσίας λυχνιών εκκένωσης αερίου
0667
Ποτήρια ζέσεως (2 γυάλινα)
0668
Σύστημα μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα
0669
Θερμόμετρο θερμιδομέτρου
0670
Βολτάμετρο (3 γυάλινοι σωλήνες)
0672
Βάση στήριξης ηλεκτροσκοπίου
Εταιρεία: Max Kohl
0673
Εύκαμπτη ράβδος για χάραξη καμπυλών
0674
Δοχείο πολωσίμετρου
0675
Δοκιμαστικοί σωλήνες
0676
Μετασχηματιστής μικρός
0677
Θερμόμετρα (2)
0678
Εξαρτήματα πειραμάτων μηχανικής των ρευστών
0679
Σωλήνας εκκένωσης αερίου
0680
Βαρογράφος
0681
Λυχνία
0682
Μακρύ ξύλινο όργανο με μεταλλικό ευλύγιστο σωλήνα
0683
Τριχοειδής σωλήνας (μακρύς)
0684
Μεταλλικό δοχείο
0685
Τμήμα λυχνίας Bunsen
0686
Βάση με δύο κρεμαστάρια
0687
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία: Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Διαστάσεις: Μήκος 15 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 24 cm
0721
Διαθλασίμετρο
Κατασκευή: Δεκ. 1950
Εταιρεία: Fisher Scientific Company, Pittburgh, PA.-St. Louis, Mo., USA