Άγνωστο όργανο ή μέρος οργάνου
A/M: 
0454
Παλαιός αριθμός: 
Οπ 304 ια (χειρόγραφο)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Διάμ. 16 cm μέγ., Ύψος 3,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο ή μέρος οργάνου
Υλικό κατασκευής: 
Γυαλί - μέταλλο