Άγνωστο όργανο ή μέρος οργάνου
A/M: 
0489
Παλαιός αριθμός: 
489 (χειρόγραφο), 62720 (χειρόγραφ και αυτοκόλ.)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 31 cm, Πλάτος 25 cm, Ύψος 36,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο ή μέρος οργάνου
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο-χαρτί-(κάτι σαν γούνα)
Περισσότερες φωτογραφίες: