Άγνωστο όργανο
A/M: 
0443
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 465 (χειρόγραφο), 62273 (χειρόγραφο και αυτοκόλ. ταμπέλα)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
0,08 Ω, 88 W - 1,66 Ω, 224 W
Διαστάσεις: 
Μήκος 12,6 cm, Πλάτος 8,5 cm μέγ., Ύψος 18 cm - Μήκος 13 cm, Πλάτος 9 cm μέγ., Ύψος 18 cm
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μπρούτζος
Περισσότερες φωτογραφίες: