Άγνωστο όργανο
A/M: 
0595
Παλαιός αριθμός: 
ΘΡ 114, 52753
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Chemnitz
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - ξύλο