Άγνωστο όργανο
A/M: 
0622
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο (πρόκειται για το ίδιο με το Α/Μ 0491)
Εταιρεία κατασκευής: 
Πιθανόν Max Kohl
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1920
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί