Άγνωστο όργανο
A/M: 
0687
Παλαιός αριθμός: 
ΑΡ 122, 53136
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 15 cm, Πλάτος 8 cm, Ύψος 24 cm
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A. G., Werkstätten für Präzisionsmechanik, Chemnitz i. Sa.
Περισσότερες φωτογραφίες: