Άγνωστο όργανο
A/M: 
0260
Παλαιός αριθμός: 
Ζ-23, α/α 34 (ταμπελάκι κρεμασμένο με σπάγγο)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Rotofix 2000, Volts 220 U (χαραγμένο στη βάση)
Διαστάσεις: 
Διάμ. 35 cm, Ύψος 27 cm
Είδος μηχανήματος: 
Άγνωστο όργανο (πιθανόν φυγοκεντρικό)
Εταιρεία κατασκευής: 
D.R.G.M. Rotofix 2000
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο ανοξείδωτο
Περισσότερες φωτογραφίες: