Άροτρο (αλέτρι)
A/M: 
0089
Ενότητα: 
Γεωργικά εργαλεία
Διαστάσεις: 
Μήκος 2,87 m, Πλάτος 23 cm, Ύψος 79 cm
Είδος μηχανήματος: 
Άροτρο (αλέτρι)
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο