Αναλυτικός ζυγός
A/M: 
0544
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Αναλυτικός ζυγός
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο