Βάση στήριξης ηλεκτροσκοπίου
A/M: 
0672
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 414, 60047
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Βάση στήριξης ηλεκτροσκοπίου
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl