Βουτυροκάδη
A/M: 
0302
Είδος μηχανήματος: 
Βουτυροκάδη