Βουτυροκάδη επιτραπέζια
A/M: 
0657
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Βουτυροκάδη επιτραπέζια