Γαλβανόμετρο κατοπτρικό
A/M: 
0006
Παλαιός αριθμός: 
16 (αυτοκόλ.), Νο. 61.388 (αυτοκόλ. παλαιότερο), ΗΛ. 470 (γραμμένο πίσω)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Με ένδειξη μέτρησης και γυάλινο κώδωνα. No 729
Διαστάσεις: 
Πλάτος 21 cm μέγ., Ύψος 30,5 cm μέγ.
Είδος μηχανήματος: 
Γαλβανόμετρο κατοπτρικό κατά Deprez-d' Arsonval
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A. G., Chemnitz
Έτος κατασκευής: 
1920 - 1927
Υλικό κατασκευής: 
Γυαλί - μέταλλο