Δημιουργία ηλεκτρικής εκκένωσης
A/M: 
0426
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 411 (χειρόγραφο), 62682 (χειρόγραφο και αυτοκόλ. ταμπέλα)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Διάμ. βάσης 18 cm, Ύψος 27 cm - Διάμ. βάσης 18 cm - Ύψος 31 cm
Είδος μηχανήματος: 
Δημιουργία ηλεκτρικής εκκένωσης
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Chemnitz
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - βακελίτης
Περισσότερες φωτογραφίες: