Διαθλασίμετρο
A/M: 
0721
Παλαιός αριθμός: 
Στο ράφι οπτικής φαίνεται ως 627.
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Διαθλασίμετρο
Εταιρεία κατασκευής: 
Fisher Scientific Company, Pittburgh, PA.-St. Louis, Mo., USA
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1950
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - κρύσταλλο