Δοκιμαστικοί σωλήνες
A/M: 
0675
Είδος μηχανήματος: 
Δοκιμαστικοί σωλήνες (5, κρέμονται σε ξύλινη βάση)