Δοχείο πολωσίμετρου
A/M: 
0674
Είδος μηχανήματος: 
Δοχείο πολωσίμετρου (γυάλινος σωλήνας, 2 με μεταλλικές άκρες)