Είδος αντλίας
A/M: 
0736
Ενότητα: 
Μηχανήματα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Πρότυπο Κτήμα Σπάτων
Διαστάσεις: 
Μήκος 68 cm, Πλάτος 116 cm (μέγ., με τον ξύλινο άξονα), Ύψος 82 cm
Είδος μηχανήματος: 
Είδος αντλίας
Εταιρεία κατασκευής: 
Buratti Ennio & C., Fabrici Pneumatiche, Gruppi Potatori, Via Zecchetti 5 (tel. 0522 37621), 42100 Reggio Emilia, Italy
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο