Εργαλείο συλλογής καρπού
A/M: 
0077
Παλαιός αριθμός: 
68 (αυτοκόλ.)
Ενότητα: 
Γεωργικά εργαλεία
Διαστάσεις: 
Μήκος 1,41 m, Πλάτος 28 cm
Είδος μηχανήματος: 
Εργαλείο για τη συλλογή του καρπού στο αλώνισμα (καρπολόι)
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο