Εύκαμπτη ράβδος για χάραξη καμπυλών
A/M: 
0673
Είδος μηχανήματος: 
Εύκαμπτη ράβδος για χάραξη καμπυλών (σε χάρτινο σωλήνα)