Ζυμωτήριο βουτύρου επίπεδο
A/M: 
0639
Ενότητα: 
Μηχανήματα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Ζυμωτήριο βουτύρου επίπεδο
Εταιρεία κατασκευής: 
Dairy Supply Co. Ltd., London, England
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1950
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο