Ηλεκτρικός κινητήρας
A/M: 
0592
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Ηλεκτρικός κινητήρας
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο