Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής
A/M: 
0563
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 449, 60172 - ΗΛ 451 - ΗΛ 394, 60172
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο