Θάλαμος ανάπτυξης χρωματογραφίας χάρτου
A/M: 
0724
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
IR 400
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Θάλαμος ανάπτυξης χρωματογραφίας χάρτου
Εταιρεία κατασκευής: 
Shimazu
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1980
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο