Θερμιδόμετρο (πράσινο)
A/M: 
0530
Παλαιός αριθμός: 
Οπ 302
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Θερμιδόμετρο (πράσινο)
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο