Θερμομανδύας
A/M: 
0726
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Θερμομανδύας
Εταιρεία κατασκευής: 
CENCO, Central Scientific Company
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1950
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο