Θερμοσκόπιο διπλό κατά Looser
A/M: 
0438
Παλαιός αριθμός: 
ΘΡ 54955 (χειρόγραφο), ΘΡ 189 (χειρόγραφο)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 34 cm, Πλάτος 14 cm, Ύψος 47 cm
Είδος μηχανήματος: 
Θερμοσκόπιο διπλό κατά Looser (Διπλό θερμόμετρο οινοπνεύματος, Γαροφαλάκης)
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Fabrik Physikalischer Apparate, Chemnitz
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γυαλί - μεταλλικά στοιχεία