Ιξωδόμετρο
A/M: 
0651
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Ιξωδόμετρο
Εταιρεία κατασκευής: 
Fisher Scientific