Καλούπι
A/M: 
0638
Ενότητα: 
Εξοπλισμός επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Καλούπι
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1950
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο