Καταγραφικό πυκνόμετρο ηλεκτροφόρησης
A/M: 
0733
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Καταγραφικό πυκνόμετρο ηλεκτροφόρησης
Εταιρεία κατασκευής: 
DENSICORD, Photovolt Corp., New York, USA
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1970
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο