Κορυφολόγος μικρός (μπλέ)
A/M: 
0654
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Κορυφολόγος μικρός (μπλέ)