Κορυφολόγος μικρότερος (μαύρος)
A/M: 
0655
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Κορυφολόγος μικρότερος (μαύρος)