Κουτί με ανταλλακτικά αναλυτικού ζυγού
A/M: 
0600
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Κουτί με ανταλλακτικά αναλυτικού ζυγού (Luftauftriebsmesser)
Εταιρεία κατασκευής: 
PHYWE Luftauftriebsmesser, Germany
Υλικό κατασκευής: 
Φελιζόλ (το κουτί) - μέταλλο