Κουτί με βάρη
A/M: 
0599
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Κουτί με βάρη
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο