Κουτί με διάφορα εξαρτήματα
A/M: 
0602
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 438
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Κουτί με διάφορα εξαρτήματα και φύλλα χρυσού
Εταιρεία κατασκευής: 
Griffin & George Ltd., Gr. Britain
Υλικό κατασκευής: 
Χαρτί - μέταλλο