Κουτί με εξαρτήματα οργάνων
A/M: 
0606
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Κουτί με ποικίλα εξαρτήματα οργάνων