Κυλινδρικός πυκνωτής
A/M: 
0540
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Κυλινδρικός πυκνωτής (WELCH)