Λιχνιστήρι
A/M: 
0081
Παλαιός αριθμός: 
63 (αυτοκόλ.)
Ενότητα: 
Γεωργικά εργαλεία
Διαστάσεις: 
Μήκος 1,74 m, Πλάτος 33,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Λιχνιστήρι
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο