Μαγγανοπήγαδο
A/M: 
0301
Ενότητα: 
Γεωργικά μηχανήματα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Δωρεά Γιάννη Κοντοζαμάνη (εγγονός του κατασκευαστή).
Είδος μηχανήματος: 
Μαγγανοπήγαδο
Εταιρεία κατασκευής: 
Μηχανουργείον Ηλ. Κοντοζαμάνη, Εν Καλάμαις, 1925
Έτος κατασκευής: 
1925
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο
Περισσότερες φωτογραφίες: