Μαγνητικός διακόπτης
A/M: 
0548
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 15,5 cm, Πλάτος 10 cm, Ύψος 11,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Μαγνητικός διακόπτης
Περισσότερες φωτογραφίες: