Μακρύ ξύλινο όργανο με μεταλλικό ευλύγιστο σωλήνα
A/M: 
0682
Παλαιός αριθμός: 
ΟΠ 304
Είδος μηχανήματος: 
Μακρύ ξύλινο όργανο με μεταλλικό ευλύγιστο σωλήνα