Μαχαιρωτός διακόπτης
A/M: 
0547
Παλαιός αριθμός: 
444, 61126
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Μαχαιρωτός διακόπτης