Μελέτη ροής υγρού
A/M: 
0559
Παλαιός αριθμός: 
ΘΡ 180γ, 54969
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 24,5 cm, Πλάτος 14,5 cm, Ύψος 42 cm
Είδος μηχανήματος: 
Μελέτη ροής υγρού
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl
Περισσότερες φωτογραφίες: